مرکز فروش سیم و کابل
خانه / سیم و کابل / فروش هادي ACCR -قیمت روز فروش هادي ACCR

فروش هادي ACCR -قیمت روز فروش هادي ACCR

فروش هادي ACCR که تقاضای بیشتری دارد، در سطح مقاطع استاندارد ارائه می شود. هادیهایی که در فهرست فروش قرار می گیرند مطابق با استاندارد مرجع تولید شده اند و دارای تاییدیه هستند
مصرف انرژي الکتريکي به طور بي وقفه اي در حال افزايش بوده و در سالهاي اخير نيز شتاب بيشتري به خود گرفته است. براي تأمين اين انرژي، همه ساله با ساخت نيروگاههاي جديد، بر ميزان توان موجود افزوده ميشود؛ بنابراين ايجاد مسيري براي انتقال اين انرژي عظيم ضروري به نظر ميرسد.
از مشکلات عمده اي که براي احداث خطوط انتقال هوايي جديد در کشورهاي پيشرفته و نيز کشورهاي در حال رشد وجود دارد، مسيريابي براي خطوط مذکور است که روز به روز نيز دشوارتر ميشود و در بسياري از موارد غير ممکن است. در ايران به ويژه در استانهاي مازندران و گيلان كه زمين بسيار باارزش است، اين مسأله به وضوح ديده ميشود .

فروش هادي ACCR به منظور افزايش ظرفيت خطوط انتقال هوايي

فروش هادي ACCR به دلیل نصب راحت در خطوط هوایی توانسته اند طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کنند. هر چند معایبی برای این هادي ACCR قابل بیان است؛ اما به کارگیری تولیدات استاندارد و تایید شده این محصولات، می تواند معایب اندک آن را به شدت کاهش دهد.

استفاده از هادي ACCR به منظور افزايش ظرفيت خطوط انتقال هوايي و پرهيز از احداث خطوط جديد به دلیل مشكلات مربوط به احداث و نصب خطوط انتقال جدید، بررسی روشهای ممكن برای افزایش ظرفیت و توان انتقال برق در خطوط انتقال موجود و حداكثر استفاده از سیستمهای انتقال موجود بسیار حایز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد. به دلیل هزینه و زمان زیاد ساخت خطوط انتقال جدید، توسعه و افزایش ظرفیت خطوط انتقال موجود (در صورت امكان)روش جالبي است.

مقدار نیروی برق در خط انتقال حاصل ولتاژ و جریان است و عاملی است كه كنترل آن مشكل بوده و (عامل قدرت) نامیده میشود. در صورتی كه در خطوط، ظرفیت انتقال به اندازه كافی باشد نیروی برق اضافی میتواند با اطمینان كامل منتقل شود. در سیستم انتقال سه عامل، ظرفیت انتقال برق را محدود میكنند: عامل حرارت و جریان، عامل ولتاژ و عامل بهره برداری از سیستم.

استفاده از هادي ACCR به منظور محدودیتهای عامل حرارتی و جریان

محدودیتهای حرارتی معمولیترین عوامل محدودكنندهای هستند كه توانایی و ظرفیت انتقال برق را در خط انتقال، كابل و ترانسفورماتور محدود میكنند. میزان گرمای ایجاد شده در تجهیزات خط انتقال به ميزان جریان الكتريكي عبوري و همچنین به شرایط آب و هوایی محیط مانند درجه حرارت، سرعت باد و مسیر باد ارتباط دارد. به دلیل این كه گرمای بیش از حد به دو مسأله احتمالی منتهی میشود، ناگزير محدودیتهای گرمایی ايجاد خواهند شد.

این دو مسأله عبارتند از:
۱ )خط انتقال به دلیل گرمای زیاد، ميزان توان انتقالي آن كاهش يافته و عمر آن نيز كم ميشود .
۲ )خط انتقال، به علت انبساط طول ميزان فلش هادي آن تغيير ميكند، و اگر افزايش بيش از اندازه درجه حرارت مكرراً اتفاق بيافتد، خط هوایی همچنان تغيير طول ميدهد و ممكن است فاصله آن از زمین كمتر از اندازهای شود كه به دلایل ایمنی، الزم است. چون این گرم شدن بیش از حد تدريجا انجام میشود، برای مدت زمانهای محدود جریانهای بیشتری انتقال می‌یابد. مقادیر اضطراری اندازه هایی هستند كه خط میتواند برای مدت معینی مثال چند ساعت، از عهده آنها برآید.

قیمت پیشنهاد شده جهت فروش هادي ACCR

قیمت پیشنهاد شده جهت فروش هادي ACCR از سوی شرکت بازرگانی LAKSIM و شرکتها و مراکز عرضه و تامین عمده هادي ACCR غالبا بر مبنای کم و کیف سفارشها و شرایط روز بازار می باشد. از طرفی با به کارگیری ساز و کار جدید، امکان اعلام سریع قیمت فروش هادي ACCR به مشتریان ایجاد شده است. در این صورت متقاضیان انواع هادي به ویژه هادي ACCR ، می توانند بدون نیاز به صرف هزینه های گزاف، سفارش خود را اعلام نمایند.

فروش هادي ACCR با توجه به محدودیتهای ولتاژ

در هنگام طراحی خط انتقال در مورد میزان حداكثر ولتاژ محدودیتهایی تعیین میشود. در صورتی كه از این میزان حداكثر تجاوز شود، اتصال كوتاه، تداخل امواج رادیویی و نویز اتفاق میافتد. به ترانسفورماتورها و سایر تجهیزات پستها و یا لوازم مشترکين برق نیز ممكن است خسارت وارد شود.

محدودیت حداقل ولتاژ بر اساس نیاز مشتریان برق نیز وجود دارد. ولتاژهای پایین باعث بدكار كردن لوازم برقی مشترکين خواهد شد و ممكن است به موتور آنها خسارت وارد كند. افت ولتاژ در طول خط انتقال جریان متناوب تقریبا متناسب با جریان راكتيو و واكنش خط است.
واكنش خط با افزایش طول خط افزایش می‌یابد. خازنها و راكتورها بر اساس نیاز روی خطوط انتقال برق نصب میشوند تا مقدار ولتاژ را تا حدی كنترل كنند. به دلیل اینكه میزان ولتاژ و سطح جریان، تعیین كننده جریان برقی است كه میتوان به مشترکين تحویل داد این موضوع حائز اهمیت بسيار است

از آنجایی که غالبا فروش هادي ACCR در شبکه های عمومی توزیع برق مورد استفاده قرار می گیرند، می بایست در لیست تاییدیه شرکتهای توزیع برق باشند. به همین دلیل در پیشنهاد قیمت و فروش هادي ACCR شرکت بازرگانی LAKSIM با توجه به شهر و ناحیه مورد نظر مشتریان، هادي ACCR دارای تاییدیه معرفی خواهد شد.
همان طور که در ابتدا بیان شد، به منظور ایجاد تناسب میان سفارش و قیمت اعلام شده، نرخ قیمت فروش هادي ACCR به صورت اختصاصی به اطلاع خریداران می رسد.

فروش هادي ACCR با توجه به محدودیت‌های بهره‌برداری

فروش هادي ACCR در شرکت بازرگانی LAKSIM منطبق بر چند اصل صورت می گیرد. استانداردها و الزامات فنی وضع شده از سمت مراجع استاندارد و سازمانهای مرتبط و نیازهای کاربران و شرایط حاکم بر شبکه برق از مهم ترین اصول برای تولید و فروش هادي ACCR هستند.

فروش هادي ACCR

محدودیتهای بهره برداری از تأسیسات عظیم برق از شرایط ایمنی و قابلیت اطمینان سرچشمه میگیرد. این شرایط به حفظ جریان برق در خطوط انتقال و توزیع شبكه مربوط میشود. وقتی كه تقاضا تغییر میكند، وقتی كه الگوهای تولید تغییر میكند یا وقتی كه در اثر قطع یا وصل یك مدار در سیستم انتقال یا توزیع تغییر حاصل میشود در الگوهای توزیع جریان برق تغییر ايجاد شود. وقتی كه یك شركت تأمین كننده برق یا كنترل كننده برق، نیروی برق را از یك نقطه به نقطه دیگر انتقال میدهد برق تولیدی در تمامی مسیرها بدون توجه به مالكیت خطوط جریان مییابد. مقدار برقی كه در هر مسیر در خطوط انتقال جریان دارد به مقاومت ظاهری برق در مسیرهای مختلف ارتباط دارد.

مقاومت ظاهری خط انتقال به طول خط وجزییات طراحی آن بستگی دارد. در مقایسه با مسیری كه از مقاومت بیشتری برخوردار است مسیر خطی كه دارای مقاومت ظاهری كمتری است بخش بیشتری از مجموع برق را جذب و منتقل میكند. وقتی كه شركتهای تامین كننده خدمات برق با سایر شركتها یا مشتریان وارد معامله عمده برق میشوند قرارداد مسیر خطوط یا تاسیسات انتقال را كه قرار است برق از طریق آن جریان داشته باشد تنظیم میكنند. جریانهای برق در واقع از قرارداد مسیر پیروی نمیكنند بلكه ممكن است از طریق مسیرهای موازی سایر سیستم های انتقال جریان یابند كه این خود به شرایط بار در زمان انتقال بستگی دارد.

فروش هادي جديد ACCR

علاوه بر فروش هادي ACCR در شرکت بازرگانی LAKSIM تامین و عرضه هادي جديد ACCR نیز در برنامه فروش می باشد .
ACCR كوتاه شدة عبارت: Aluminum conductor Composite Reinforced است. در قياس با هادي متعارف ACSR يا همان Aluminum conductor steel reinforced کليد نوآوري در هادي جديد، هستة کمپوزيتي آن است. کليد نوآوري در هادي جديد، هستة کمپوزيتي آن است. علاوه براين، رشته هاي هادي که هسته را در بر ميگيرند، از جنس آلياژ آلومينيوم هستند

ويژگيهاي هادي جديد ACCR

فروش هادي ACCR

در قياس با هسته فولادي معمولي، هسته کمپوزيتي داراي ويژگيهاي ذيل است:
استحکام يکسان، وزن کمتر، مقاومت بيشتر در برابر خوردگي، هدايت الکتريکي بالاتر و سرانجام انبساط حرارتي کمتر. در صورت جايگزيني هادي ACCR با هادي ACSR به آساني ميتوان ظرفيت خط موجود را حداقل دو برابر كرد بدون اينکه تغييرات مکانيکي زيادي به برجها و سازههاي موجود اعمال و يا تغييري در محدوديت هاي فلش خط ايجاد شود. علاوه بر اين مي توان زمان کلي اجراي پروژه را کاهش داده و در هزينه ها نيز باعث صرفه جويي شد

قیمت روز فروش هادي ACCR

قیمت روز فروش هادي ACCR تابع شرایط مختلفی ست. ساز و کاری پیش بینی شده است تا کاربران و مشتریان از قیمت فروش هادي ACCR به آسانی اطلاع یابند و با آگاهی کافی از مشخصات فنی و کیفیت ساخت، دست به انتخاب و خریدهادي ACCR مناسب بزنند.

جهت خرید و فروش ومشاوره این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:
شرکت بازرگانی LAKSIM
راه های ارتباطی با مدیرومشاوران فروش:
mobile icon شماره موبایل: 09120901697
mobile icon موبایل: 09193455505
telegram icon کانال تلگرام: laksim98@
whatsapp icon واتس اپ: 09120901697
whatsapp icon واتس آپ: 09193455505
instagram icon اینستاگرام: laksim2020
email icon پست الکترونیکی: laksim2020@gmail.com

مطلب پیشنهادی

لیست قیمت سیم و کابل در بازار –

بزرگترین شرکت سیم و کابل ایران که انواع سیم و کابل باکیفیت بالایی به بازار عرضه می کنندو ازجمله بهترین برند سیم و کابل ایرانی موجود در لیست کارخانه های سیم و کابل ایران می باشد ،